Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeće Singrad d.o.o. kroz IKT poslovna rješenja

 

NAZIV PROJEKTA: Uvođenjem novih, dodatnih IKT rješenja u poslovni proces do povećanja konkurentnosti i učinkovitosti društva SINGRAD d.o.o.

 


UKUPNA VRIJEDNOST: 403.725,18 kn

EU FINANCIRANJE: 206.835,20 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 2018. – 2020.

www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

OPIS PROJEKTA

 


Društvo SINGRAD d.o.o. specijalizirano je projektiranje građevinskih projekata i vođenje stručnog nadzora, te vođenjem projekata.
Upotrebom softverskih paketa ka detaljno projektiranje građevinskih konsttrukcija tvrtka diže novo usluga izrade projektnih dokuimnetacija na viši nivo. Ujedno nabavom kompletno nove hardverske opreme i printera za 3D printanje znatno se ubrzava vrije mizrade projektne dokumentacije i prezentacije investitorima.  

Svrha ovog projekta je podići konkurentnost društva WEBEKA d.o.o. i podići razinu pruženih usluga klijentima. Navedeno će se postići uvođenjem nove, dodatne tehnologije – Catia softvera koji će omogućiti lakšu, bržu te kvalitetniju izradu i realizaciju projekata.

 

CILJEVI PROJEKTA

Definirani Opći cilj projektnog prijedloga je jačanje konkurentnosti i poboljšanje učinkovitosti poduzetnika u Istarskoj županiji i šire kroz ulaganje u informacijske i komunikacijske tehnologije. Specifični cilj projektnog prijedloga je uvođenjem novih, dodatnih IKT rješenja u poslovni proces povećati konkurentnost i osnažiti tržišnu poziciju na tržištu te posljedično povećati prihode od prodaje i broj zaposlenih u svrhu daljnjeg rasta.

Projektom se na razini općeg cilja pridonosi razvoju malog i srednjeg poduzetništva te stvaranju novih radnih mjesta koji će se ostvariti kroz ulaganje novu informacijsku i komunikacijsku tehnologiju koja obuhvaćaju softverki paketi za konstrukcije, prometnice. Te vodovode i kanalizacije, pripadajuće radne stanice i sustav za pohranjivanje podataka.

Specifični cilj usmjeren je na otklanjanje identificiranih problema i iz njih proizašlih ograničenja i posljedica koje bi u budućnosti mogle negativno djelovati na rast i razvoj Društva. Izvršenje projekta direktno doprinosi ispunjenju specifičnog cilja i na taj način doprinosi rješavanju identificiranih problema i sprječavanju njihovih negativnih utjecaja na poslovanje i razvoj Društva.

 

REZULTATI PROJEKTA

Povećanje prihoda od prodaje
Očuvanje radnih mjesta
Povećanje broja novozaposlenih osoba

 

KONTAKT OSOBA

Sladonja Vladimir, voditelj projekta

Tel: 00385 098254131

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.