Singrad

SINGRAD d.o.o. je osnovana 1996. godine.
Singrad d.o.o. bavi se inženjeringom, projektiranjem, nadzorom, konzaltingom, vođenjem projekata, te osmišljavanjem i realizacijom vlastitih projekata, pronalaženjem lokacija pogodnih za izgradnju, izradom analiza isplativosti potencijalnih investicija na području cijele Istre, izradom projektne dokumentacije te investiranjem u kvalitetne lokacije.