Balota - Centar 5 - Poreč

Izrada kompletne projektne dokumentacije i vođenje stručnog nadzora za poslovno - stambenu građevinu od 4500 m2 na lokaciji Centar V u Poreču. Projekt Centar V za poduzeće IMG d.o.o. Poreč.

Opširnije:Balota - Centar 5 - Poreč

Villa Vianelli

Projektiranje, vođenje konzaltinga i stručnog nadzora na rekonstukciji ville Vianelli.

Opširnije:Villa Vianelli

Nautika - Novigrad

Izrada kompletne projektne dokumentacije za dvije poslovno-stambene građevine od 2500 m2 na lokaciji SV. Anton u Novigradu.
Projekt Nautika za poduzeće IMG d.o.o. Poreč.

Opširnije:Nautika - Novigrad

Rekonstrukcija i adaptacija - Hotel "Sol Umag"

Vođenje stalnog stručnog nadzora na hotelu "Sol Umag" u Umagu za investitora Istraturist d.d. Umag.

Opširnije:Rekonstrukcija i adaptacija - Hotel "Sol Umag"

S. Vid - Rovinj

Vođenje stručnog nadzora na stambenom objektu u Rovinju za Abiliju d.o.o.

Opširnije:S. Vid - Rovinj

Projekt: Lovački Dom

Projektiranje, vođenje konzaltinga i stručnog nadzora na izgradnji lovačkog doma «St. Kaligari» u Poreču.

Opširnije:Projekt: Lovački Dom

Stambeno naselje - Križine

Vođenje i nadzor nad izgradnjom stambenog naselja Križine.

Opširnije:Stambeno naselje - Križine

Rekonstrukcija i adaptacija Hotel "Diamant"

Vođenje stalnog stručnog nadzora na uređenju hotela Diamant, te dogradnji otvorenih vanjskih bazena hotela Rubin i Diamant za Riviera Holding 2001/2002. godine.

Opširnije:Rekonstrukcija i adaptacija Hotel "Diamant"

Kanovele - Zambratija

Izrada kompletne projektne dokumentacije i vođenje stručnog nadzora za poslovno - stambenu građevinu od 4000 m2 na lokaciji Zambratija u Umagu. Objakat se sastoji od stambenog dijela sa 18 stanova i hotela "Villa Rosetta". Investitor je poduzeće Kanovele d.o.o. Umag.

Opširnije:Kanovele - Zambratija

Rekonstrukcija i adaptacija: TN "Blesička"

Vođenje stručnog nadzora nad adaptacijom TN Blesička u Vrsaru za investitora Maistra d.d. Rovinj.

Opširnije:Rekonstrukcija i adaptacija: TN "Blesička"

Istarska - Rovinj

Vođenje stručnog nadzora na stambenom objektu u Istarskoj ulici u Rovinju za Abiliju d.o.o.

Opširnije:Istarska - Rovinj

Rekonstrukcija i adaptacija: TN "Petalon"

Projektiranje građevnih projekata konstrukcije i instalacija vodovoda i kanalizacije, te vođenje stručnog nadzora za rekonstrukciju TN Petalon u Vrsaru za investitora Maistra d.d. Rovinj.

Opširnije:Rekonstrukcija i adaptacija: TN "Petalon"

Hotel Monte Mulini - Rovinj

Vođenje stručnog nadzora na hotelu Monte Mulini u Rovinju za Maistru d.d. Rovinj.

Opširnije:Hotel Monte Mulini - Rovinj

Hotel Eden

Vođenje stručnog nadzora na Hotelu "Eden" za investitora Maistra d.d. Rovinj.

Opširnije:Hotel Eden

Elegant (Riva) - Umag

Projektiranje poslovne - stambene građevine površine cca. 5000 m2 u Umagu – projekt Riva (Elegant) za poduzeće IMG d.o.o. Poreč.

Opširnije:Elegant (Riva) - Umag